تبلیغات
اشک ققنوس - شعر زنان معاصر عاشقانه
 
اشک ققنوس
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1389 :: ققنوس اشک
((شیشه تقوا ))

چشمی که باز نیست به روی تو، بسته به
دستی که دامان تو نگیرد، شکسته به
برخاستی قیامت کبری بلند شد
بنشین دمی که فتنه ی مهشر نشسته به
حرفی که درد عشق ندارد، نهفته خوش
آهی که بی اثر بود از دل نرسته به
جان که نسبت است به آتشگه وجود
پیوند اگر غیر تو باشد گسسته به
چون می رسد به خاطرات از خاطرم ملال
قاصدک هلاک و بال کبوتر شکسته به
امشب چراغ، نشئه ی «پری» می دهد به بزم
زاهد بیا که شیشه تقوا شکسته به
                                    « پری بدخشی »
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( شِکوه از دل ))

مرا از دوستان دارد جدا دل
ندانم تا چه دارد مدعا دل
زلیخا روی یوسف دیده، می گفت
محبت کاه باشد ، کهربا دل
صبوری ار دل عاشق می جویید
کجا صبر و کجا عاشق کجا دل
نداری رحم بر حالم تو ای شوخ
ندانم در برت سنگ است یا دل
غلط باشد اگر خود را بگویم
چرا دادم به یار بی وفا دل
غم جانان چو با من آشنا شد
ز من شد «مخفیا» نا آشنا دل
                      « مخفی بدخشی »
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( پروانه باش ))

ای دل از عیش دو عالم یک قلم بیگانه باش
وی جنون در وادی عشقش برو مردانه باش
باش در صحرا چون مجنون شاه ملک بی غمی
شو برون از قید و غم، فارغ ز فکر خانه باش
هم چون بلبل بر سر هر شاخ گل افغان مکن
در طریغ سوختن خاموش همچو پروانه باش
سینه را مجنون بساز ودل به یادش سجده دار
خواه پیر مغان و خواه در بتخانه باش
بار محنت بر ندارد خاطر آزردگان
خود می و خود ساقی و خود ساغر پیمانه باش
                                «مخفی بدخشی»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( انتظار ))

با ما شب ها ستاره ها
از درد می سوزد
با ما شب ها ابرها
از غم می گریند
با ما شب ها برگ ها
از ترس می لرزند
با ما شب ها بادها
از خشم می ورزند
با ما درین شب های تاریک
لبریز فریادهای بی صدا
با مشعل های دعا
در انتظار سحریم
              «پروین پژاوک»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( باران شرقی ))

به زیر نم نم باران شرقی
نگاهم در پی چشمان شرقی
و دستان پر از رویای مرگم
به دنبال غم دستان شرقی
لبان پر ز باران دو چشمم
ز حسرت مثل یک نالان شرقی
رسیدی بر دل من همچو رحمت
دمیدی بر تنم باران شرقی
تو مثل آفتاب مأمن من
منم در جلوه ات تابان شرقی
به عمق ذهن من روزی سفر کن
چو فریاد غزل خوانان شرقی
شبی از قصر شادی ات برون آی
شنو آهنگ از دستان شرقی
                          «مریم ترکمن»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( هنوز ))

من هـمان آواره در مـلک اغـیـارم هــنـوز
من همان تک دختر بی یار و بی مادرم هنوز
من غمم، بر سینه ام دریای پر موج خروش
بی حضور تو همان دل خسته و زارم هنوز
                                «مریم تکمن»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبی که فلک به لب چکانـد مـارا
سرگشته به بحر و بر دواند مارا
ای کـاش به مـنزلی رساند مـارا
کز هستی خود باز رهـانـد مـارا
                                 «آفاق جلایر»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آه از آن زلـفی که دارد رشـتـه ی جان تـاب از او
وای از آن لعلی که هر دم می خورد خوناب از او
                                 «آفاق جلایر»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غربـت چه سخـن چه داسـتان اسـت
هر جا که خموشی وطن همان است
                                 «آفاق جلایر»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشکی که سر ز گوشه ی چشمم برون کند
به روی مـن نـشـیـنـد و دعـوی خـون کـند
                                 «آفاق جلایر»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( بت بیگانه ))

عجب شیرین لبی لیلی عذاری کرده ام پیدا
در این ایام خوشحال که یاری کرده ام پیدا
به یاد لعل شیرین می کنم چون کوهکن جانی
ز پا افتاده ام از اندوه هجران چون کنم یا رب
که این اندوه از دست نگاری کرده ام پیدا
چو مجنون می نهم رو بر کف پای سنگ کویش
من دیوانه نیکو غمگساری کرده ام پیدا
به یک دم صرف راه آن بت بیگانه وش کردم
حیاتی آن چه من در روزگاری کرده ام پیدا
                                              « حیاتی »
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( بوسه ی خورشید ))

با ذکر نام عشق تو بی تاب می شوم
با یاد چشمهای تو در خواب می شوم
در دست های شوخ تو ای پور آفتاب
لرزان تر از چکیده ی سیماب می شوم
امشب چو شبنم از دل آفتاب زاده می شوم
فردا ز شرم بوسه ی تو آب می شوم
در فصل زرد با نفس سبزت ای بهار
از نو جوانه بسته و شاداب می شوم
در آرزوی دیدن تصویر چشم هات
چشمان چشمه دیده ی تالاب می شوم
با ساز عشق و رقص دل و ارغوان شعر
مهمان بزم زهره و مهتاب می شوم
سنگی شکسته ام که به اعجاز چشم تو
رخشنده تر از گوهر نایاب می شوم
                            « شفیقه دیباج »
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((بانوی خورشید ))

من بانوی با نجابت خورشیدم
از روز ازل امانت خورشیدم
جز دست نوازشگر نورانی او
دستی نرسد به قامت خورشیدم
               « شفیقه دیباج »
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( یاد جنگل ))

با بهاران یاد جنگل گشته ام
قصه ی میعاد جنگل گشته ام
سرو بالا قامت اندیشه را
آیت ایجاد جنگل گشته ام
تا دلم ویرانه عشق تو شد
غیرت بر باد جنگل گشته ام
رنگ های وحشی چشم تو را
بیش تر ابعاد جنگل گشته ام
تا بیابم عزت معنای تو
دخت آتشزار جنگل گشته ام
بس که شعر کوچ بشنیدم از شهر
شُهره ی بیداد جنگل گشته ام
                       «نپتون رئوفی»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( برای دوری ات ))

وقتی رفتی ز بعدِ رفتن تو
از فغان گوش خانه کَر کردم
از دم صبح تا به شام و پگاه
شعر وصل تو را ز بَر کردم
شب که بی تو به خواب می رفتم
بالش از اشک و گریه تر کردم
هیچ از خاطرم نخواهد رفت
لحظه هایی که بی تو سر کردم
                             «نپتون رئوفی»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( خورشید عشق))

آباد باش ای عشق کاندر رهت ویران شدم
تا گنج تو پنهان کنم، ویرانه ات این سان شدم
در آسمان چشم تو ، من دیده ام خورشید عشق
روشندل و روشن ضمیر، از نور آن چشمان شدم
از بس کشیدم انتظار، بهر تو من لیل و نهار
چون دیدمت، رفتم ز خود، بر جلوه ات حیران شدم
بنگر که می نالد دلم، چون بلبل از سودای گل
در باغ عشق تو کنون، از سوز دل نالان شدم
اندر ثبات عشق تو، گر جان فشانم می سوزد
در راهت ای دلدار، بین چون؟ بیدل و بی جان شدم
                                «فهیمه صادق طهوری»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( شکوه))

از حد گذشت درد و به درمان نمی رسد
بر لب رسید جان و به جانان نمی رسد
بیهوده از چه ناله کنم هم چو نی ز هجر
فریاد من به هیچ نیستان نمی رسد
لیلای عشقم از چه،جنون نصیبم گشت
دردا که این جنون به بیابان نمی رسد
از جور دهد، بر سر و بر سینه چون زنم؟
دستی به سینه یا به گریبان نمی رسد
گر از شکست طالع خود شکوه بی کنم
این شکوه ام به گوش تو ای جان نمی رسد
تو از ثبات عشق من آگه کجا شوی؟
تا بی ثباتی تو به پایان نمی رسد
                    «فهیمه صادق طهوری»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( غزل ))

دل عشاق گرد عارضت مستانه می رقصد
بلی چون شمع روشن دوصد پروانه می رقصد
به هر جا پرتو نوری زانوار خدا باشد
یکی در مسجد و دیگر پی میخانه می رقصد
مگر نقاش در بتخانه زد نقش جمال تو
که از شوق تو می بینم بت و بتخانه می رقصد
مرا دیروز واعظ وعظ ترک عشق می فرمود
شکست امروز پیمان، بر سر پیمانه می رقصد
دلم چون دام زلف و دانه ی خال تو می بیند
ز ترس دام می لرزد ز شوق دانه می رقصد
مگر با صبا از چین زلفش نکهتی دارد
که بلبل در گلستان، جغد در ویرانه می رقصد
که باشد در پس پرده؟ نوای دلبری دارد
زآوازش ببین «مستوره» را، دیوانه می رقصد
                                «مستوره غوری»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( گفتنی نیست))

دور از تو سحر شکفتنی نیست
فریاد دلم شنیدنی نیست
حالی که بود مرا ز هجران
احساس بکن که گفتنی نیست
با رشته ی عشق خود تو ما را
بستی که دگر گسستنی نیست
خاموش و سیه شده شب و روز
وصل تو مگر رسیدنی نیست
این شب مرا گرفته در بر
با صبح به سر رسیدنی نیست
خورشید تویی بیا به سویم
بی تو شب من گذشتنی نیست
              «فرزانه فارانی»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( چه می شود ))

چه می شود که گذارم سکوت و برخیزم
به دور عارض تو، رقص عاشقانه کنم
چه می شود که به چشمان ناز و پر مهرت
ره وصال کشم، عشق را بهانه کنم
چه می شود ز لب های داغ و پرهَوَست
طعم شراب چِشَم، بزم عاشقانه کنم
چه می شود به دستان گرم و پر بارت
هزار بوسه زنم، مشق عارفانه کنم
چه می شود به پهنای دشت سینه ی تو
دو دست خویش گذارم، رها زمانه کنم
چه می شود ببویم تن بهارانت
بیرون ز خویش شوم، عشوه ی زنانه کنم
چه می شود به آغوش پر ز لذت تو
دمی به خواب روم، عیش جاودانه کنم
چه می شود تقرب دهی مرا به درت
چو ذاهدان دگر، ترک آب و دانه کنم
چه می شود به تو ای خدای شهر دلم
پس از ریاضت خود، راز محرمانه کنم
چه می شود به اعماق قلب خسته ی تو
گل امید شوم، ریشه و جوانه کنم
چه می شود که بمیرم برای قامت تو
در انتهای سخن، رزم فاتحانه کنم
          «حنیفه فریور روستایی»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((خواب سحر))

شبی در پیکر اشک سحر مهتاب را دیدم
به بالین سر حسرت خیال خواب را دیدم
ستاره می شمردم تا سحر در چین گیسویش
فرار خواب را از چشمم به سرگرداب می دیدم
سحر در نرمش غلفت خمار چشم او آمد
تو گویی در دل ساغر شراب ناب می دیدم
سراپا در عرق از گرمی تبدار دیدارش
سراب وصل را در زمزم دل آب می دیدم
درخشان پیکر نازش میان هاله ای از نور
تبسم زان لب لعلش به دل خوناب می دیدم
همای دل به سویش پر کشید تا قله ی توحید
به شهر حیرتش دل ها پس هر باب می دیدم
کلید حسرت دیدار ما در موج گیسویش
ولی بر زلف مشکینش هزارن تاب می دیدم
بر آمد آفتاب هجرت از سیمای یلدایش
به خواب ناز عالم را به پیچ و تاب می دیدم
                              « سیما فقیری»
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( سنبل ))

به طرزی جلوه می ریزد خرام قد دلجویش
که صد دل در کمند آرد به نرگس آهویش
نمی دانم چمن صد رنگ پرواز از چه می روید
که می بینم هزار رنگ در آئینه رویش
قماش برگ گل از نازکی هم چون رخ خویش
شکنج زیب سنبل بشکند از چین هر مویش
خدا می داند و من کاین ستمگر جان چو می گیرد
نه بخشاید، نه بردارد یکی چینی ز ابرویش
به زنجیر غم عشقش شکسته استخوان دارم
هزاران داغ بر دل برده ام از غفلت خُویَش
امان از حلقه های پای بندم ورنه خوش روزی
که بگشایم پر و پرواز گیرم از سر کویش
الهی زخم غم کاین سان مرا بر جان مسکین زد
بگیرد دامنش روزی و بنشاند به زانویش
                             «لیلا کاویان»
نوع مطلب : شعرهای زنان افغانستان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 اردیبهشت 1397 05:50 ب.ظ
кредиты на карту круглосуточно
взять кредит онлайн без отказа украина
кредит без отказа всем
деньги быстро на карту
онлайн кредит украина
займ онлайн
кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей украина
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 11:36 ق.ظ
esonstyle фитнес резинки поштучно
фитнес резинки какое сопротевление
фитнесс резинки купить в одессе
купить недорого фитнес резинки 5шт
купить резинку для фитнеса украина
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:15 ب.ظ
سلام! آیا می دانید که آنها هر پلاگین را ایجاد می کنند؟
برای محافظت در برابر هکرها؟ من چیز خاصی راجع به از دست دادن همه چیزهایی که من کار کرده ام، پارانویایی هستم
سخت است هر راهنمایی؟
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:32 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really helpful & it helped me out much.
I'm hoping to give one thing back and help others such as you helped me.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:27 ب.ظ
Hi to every one, as I am really keen of reading this blog's post to be updated
daily. It carries pleasant material.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:36 ب.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here regularly.
I am quite sure I'll learn many new stuff right here!

Best of luck for the next!
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:58 ب.ظ
Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this website;
this blog consists of amazing and actually good data for readers.
سه شنبه 22 بهمن 1392 05:40 ب.ظ
شعرزیبایی ست .بخصوص : که نه بخشاید و نه بردارد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : ققنوس اشک
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

.